ญี่ปุ่นวางแผนเก็บค่าธรรมเนียมผู้โดยสารสายการบินขาออก เช่นเดียวกับเกาหลีใต้ และออสเตรเลีย เพื่อนำรายได้มาเป็นทุนพัฒนาและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

  • โดยหน่วยงานแนะนำให้ใช้ภาษีนี้ภายในเดือนมีนาคม 2020 ก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกกรุงโตเกียวและเกมพาราลิมปิกที่จะมีขึ้นในเดือนกรกฎาคมของปีเดียวกัน
  • แผนระดมรายได้ใหม่ กำหนดเก็บภาษีนักท่องเที่ยวและผู้เดินทางออกนอกประเทศทางเครื่องบิน ทั้งต่างชาติและชาวญี่ปุ่น คนละ 1,000 เยน (290 บาท)
  • หากทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ทางการญี่ปุ่นคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มจากมาตรการนี้ปีละ 40,000-50,000 ล้านเยน (11,720-14,650 ล้านบาท) ซึ่งมากกว่างบประมาณที่การท่องเที่ยวญี่ปุ่นได้รับจากรัฐบาลในปีนี้ที่ 21,000 ล้านเยน (6,150 ล้านบาท)
  • ทั้งนี้ญี่ปุ่นเตรียมใช้มาตรการนี้ ด้วยจุดประสงค์เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวหลายส่วน กังวลว่าจะเป็นแผน “ไล่” นักท่องเที่ยว มากกว่าจะดึงดูดผู้มาเยือนได้เพิ่มขึ้น

ที่มา : http://www.straitstimes.com/asia/east-asia/japan-likely-to-impose-departure-tax-of-up-to-s12-on-all-travellers-by-2020-olympics
http://www.lokwannee.com/web2013/?p=287362

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง