สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า รัฐบาลญี่ปุ่นตัดสินใจที่จะผลักดันให้ โอซากา และ ฟูกูโอกะ กลายเป็นศูนย์กลางการเงินระดับโลกแห่งใหม่

  • การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นเล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องกระจายอำนาจออกจากศูนย์กลางอย่างกรุงโตเกียวมากขึ้น
  • โดยความเคลื่อนไหวดังกล่าวของญี่ปุ่นมีขึ้นในช่วงเวลาที่จีนบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่ในฮ่องกง
  • อย่างไรก็ตามญี่ปุ่นยังคงเผชิญความท้าทายหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่สูงกว่าฮ่องกง และสิงคโปร์ อุปสรรคทางด้านภาษา ไปจนถึงความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นบ่อยครั้ง
คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ