ABE

แผนกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้นับเป็นความพยายามครั้งใหม่ของรัฐบาล ที่จะประสานนโยบายกับธนาคารกลางญี่ปุ่น

  • งบประมาณครั้งนี้เพื่อกระจายให้กับผู้มีรายได้น้อยและกระตุ้นการใช้จ่ายภาคสาธารณูปโภค
  • โดยก่อนหน้านี้ BOJ พึ่งจะออกนโยบายให้เพิ่มวงเงินซื้อกองทุน ETF
  • แต่ผลลัพธ์นั้นไม่ได้สร้างความพอใจให้นักลงทุน ซึ่งครั้งนี้ก็เช่นกัน นักลงทุนยังคงมองว่า BOJ นั้นใช้นโยบายมาจนถึงขีดจำกัดแล้ว จึงเกิดการเทขายพันธบัตรรัฐบาลมากที่สุดในรอบ 3 ปี
  • ส่งผลให้ราคาทองคำวิ่งขึ้นมาที่ $1,367 ใกล้ทดสอบจุดสูงสุดเดิมอีกครั้ง

 

Japan Fiscal Plan Gives $45 Billion Spending Boost This Year

The plan incorporates 13.5 trillion yen of fiscal measures — including 7.5 trillion yen in new spending starting this year, and 6 trillion yen in low-cost loans.

อ่านต่อได้ที่ : http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-08-01/japan-set-to-give-details-of-28-trillion-yen-stimulus-package

FINNOMENA Hot News Digest 

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง