BN-OT993_0706jb_M_20160705235144

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 10 ปี ลงต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ -0.285% 

  • เนื่องมาจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจขณะนี้ จากการที่อังกฤษโหวตออกจากกลุ่มอียู (Brexit)
  • เป็นผลทำให้นักลงทุนต่างชาติหันมาซื้อพันธบัตรซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
  • ส่วนทางด้านผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 20 ปี วันนี้ร่วงลงสู่แดนลบเป็นครั้งแรก แตะที่ -0.005% ในช่วงสั้นๆ

ที่มา : http://www.ryt9.com/s/iq22/2458753

FINNOMENA Hot News Digest 

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest)ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง