GSA ให้ผ่าน อนุญาติให้กระบวนการเปลี่ยนประธานาธิบดีเริ่มต้นได้

GSA อนุญาติให้เริ่มต้นกระบวนการเปลี่ยนประธานาธิบดีและเริ่มให้สิทธิต่าง ๆ กับ Joe Biden

  • หัวหน้าหน่วยงาน GSA Emily Murphy ได้ส่งจดหมายแสดงฐานะผู้ชนะการเลือกตั้งไปยัง Joe Biden
  • จะมีการอนุญาติให้ Joe Biden สามารถเข้าถึงเงินทุน ออฟฟิศ พื้นที่ต่าง ๆ
  • ก่อนหน้านี้นาย Donald Trump ได้ทวีตเเสดงความเห็นว่า Emily Murphy ควรทำตามกระบวนการอย่างถูกต้องดังที่เธอทำกับตน หลังก่อนหน้ามีข่าวคราวออกมาว่าเธอยังไม่ได้ปรึกษาพูดคุยกับนาย Joe Biden

ที่มา:

https://www.theguardian.com/us-news/live/2020/nov/23/us-election-donald-trump-joe-biden-coronavirus-covid-19-live-updates

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ