เกาหลีใต้เตรียมอัดฉีดเงินในรอบปีงบประมาณ 2561 กว่า 429 ล้านล้านวอน (3.83 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ) หวังกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การสร้างงาน และการบริโภคภายในประเทศ

  • การอัดฉีดงบประมาณนี้เป็นการสนับสนุนนโยบายด้านการบริหารของรัฐบาลรูปแบบใหม่ เพื่อช่วยการสร้างอาชีพ และตอบสนองต่อความต้องการด้านสวัสดิการที่เพิ่มมากขึ้น
  • สำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณให้ปี 2561 นั้นจะเพิ่มขึ้น 4.6 เปอร์เซ็นต์ จากเป้าของงบประมาณของปีนี้ที่ 410.1 พันล้านวอน
  • ทั้งนี้กระทรวงการคลังจะเสนอร่างงบประมาณปี 2561 ให้ฝ่ายนิติบัญญัติในวันที่ 1 ก.ย. เพื่อขออนุติจากรัฐสภา ซึ่งคาดว่าจะมีการลงมติในเดือนธันวาคมนี้

ที่มา : https://www.prachachat.net/world-news/news-30376

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง