รพ.กรุงเทพ แพ้คดี! ศาลสั่งเปิดคลับ ‘ไลฟ์พริวิเลจ’ คืนสิทธิรักษาฟรีตลอดชีพ

  • คำพิพากษาศาลแพ่ง คดีสมาชิกโครงการไลฟ์พริวิเลจ ยื่นฟ้องบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) กรณีโรงพยาบาลกรุงเทพ ยกเลิกสัญญาสิทธิการรักษาพยาบาลตลอดชีพของสมาชิก เนื่องจากคลับได้ทำการปิดลง
  • โดยล่าสุดศาลแพ่ง มีคำสั่งให้โรงพยาบาลกรุงเทพ กลับไปเปิดคลับ และให้สิทธิ์การรักษาพยาบาลแก่สมาชิกตามเดิม ซึ่งคาดว่ามีผลบังคับเลย
  • ทั้งนี้ทางสมาชิกได้กล่าวขอบคุณศาลที่มองเห็นความเดือดร้อนของสมาชิกไลฟ์พริวิเลจ รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ติดตามกรณีนี้

ที่มา : http://www.thansettakij.com/content/241531