หลังจากที่นายกรัฐมนตรีกล่าวถึง โครงการบัตรแมงมุมในรายการคืนความสุขฯ วันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา ได้ระบุว่าจะสามารถเริ่มใช้บัตรแมงมุมจ่ายค่ารถเมล์ ได้ในวันที่ 1 ตุลาคมนี้

  • บัตรแมงมุม มีทั้งหมด 3 ประเภท คือบัตรบุคคลทั่วไปสีน้ำเงิน บัตรนักเรียน/นักศึกษาสีเทา และบัตรผู้สูงอายุสีทอง เพื่อแยกส่วนลดของแต่ละวัย
  • โดยมีค่ามัดจำและธรรมเนียมประมาณ 150 บาท แต่ในช่วงแรก สนข. กำลังพิจารณาลดค่ามัดจำเหลือ 50 บาท หรือยกเว้นให้เลย ในหลักการสามารถเติมเงินในบัตรได้สูงสุด 10,000 บาท กรณีบัตรหายสามารถขออายัดวงเงินได้
  • ทั้งนี้บัตรแมงมุมถือเป็นหนึ่งในโครงการเพื่อนำประไทยเข้าสู่ สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) อย่างเต็มรูปแบบ
  • ท้ายนี้ สนข. มีแผนเปิดจำหน่ายบัตรแมงมุมตามจุดต่างๆ เช่น สถานีรถไฟฟ้า ป้ายรถเมล์ ร้านสะดวกซื้อ เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย

ที่มา : https://www.appdisqus.com/2017/09/07/cashless-society-thailand.html

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง