ทีมแพทย์จีนได้ทำการผ่าตัดกระเพาะปัสสาวะให้กับผู้ป่วยที่อยู่ไกลถึง 3,000 กิโลเมตร ด้วยความช่วยเหลือของหุ่นยนต์ผ่าตัดเทคโนโลยี 5G ที่พัฒนาขึ้นในประเทศจีน

  • โรงพยาบาลในเครือมหาวิทยาลัยชิงเต่า ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดกระเพาะปัสสาวะออกทั้งหมดผ่านทางกล้องวิดิทัศน์ (Laparoscopic surgery) ด้วยการใช้แผงควบคุมของ “Micro Hand” ควบคุมแขนกลในห้องผ่าตัด
  • โดยผู้ป่วยรายนี้ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะเมื่อ 3 เดือนก่อนและจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดหลังอาการกำเริบกะทันหัน
  • ทั้งนี้หุ่นยนต์ดังกล่าวสามารถเลียนแบบการเคลื่อนไหวของศาสตราจารย์หนิว ในพื้นที่เป้าหมายได้อย่างแม่นยำ ทั้งยังมีการใช้เทคโนโลยีฉายภาพโฮโลแกรมที่ทำให้ศาสตราจารย์สามารถโต้ตอบกับผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ได้โดยแทบไม่เกิดการดีเลย์

ที่มา : xinhua #ThaiPBS

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ