ครม. มีมติเห็นชอบปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำในพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยแบ่งออกเป็น 7 ระดับ 7 กลุ่มจังหวัด และมีอัตราค่าจ้างต่ำสุด 308 บาทต่อวัน และสูงสุด 330 บาทต่อวัน

  • ซึ่งเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำนี้ เป็นไปตามสูตรคำนวณอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย โดยมีการเทียบเคียงกับสูตรการคำนวณอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของต่างประเทศ เช่น ฝรั่งเศส มาเลเซีย บราซิล และคอสตาริกา
  • ซึ่งถือได้ว่าเป็นสูตรคำนวณอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่สามารถดูแลคุณภาพชีวิตของลูกจ้างได้ ตามที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือ ILO (International Labour Organization) ยอมรับ
  • ทั้งนี้ อัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2561 จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2561 เป็นต้นไป

ปล. อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 7 ระดับ 7 กลุ่มจังหวัด ดูได้ในรูปประกอบ

ที่มา : https://money.sanook.com/542605/

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ