tnews_1428889719_7732

กระทรวงพาณิชย์ระดมตั้งซีอีโอ “สหพัฒน์-เซ็นทรัล-ซี.พี.-ดั๊บเบิ้ลเอ-TU-เอสซีจี-บีเจซี” ให้เป็นที่ปรึกษา Regional Advisors นำทัพบุกตลาดทั่วโลก หวังผลักดันการส่งออกแบบ Quick Win พร้อมเชื่อมั่นยอดส่งออกปี 60 โตแน่!

 • กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เผย เป้าหมายการส่งออกสินค้าไทยในปี 2560 ตั้งเป้าไว้ที่ 221,446 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือขยายตัว 3% จากปีนี้ โดยได้มีการหารือและขอให้เอกชนเข้ามาเป็น “ที่ปรึกษาประจำภูมิภาค”
 • โดยที่ปรึกษาทั้งหมด 7 ภูมิภาค มีดังนี้
  • นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เป็นที่ปรึกษาภูมิภาคอาเซียน
  • นายณรงค์ เจียรวนนท์ กลุ่ม ซี.พี. (CP) ที่ปรึกษาในภูมิภาคจีน
  • นางจริยา จิราธิวัฒน์ กลุ่มเซ็นทรัล ที่ปรึกษาในภูมิภาคยุโรป
  • นายธีรพงศ์ จันศิริ กลุ่มไทยยูเนี่ยน (TU) ที่ปรึกษาตลาดสหรัฐ
  • นายบุญเกียรติ โชควัฒนา กลุ่มสหพัฒนพิบูล ที่ปรึกษาตลาดญี่ปุ่น-เกาหลี
  • นายโยธิน ดำเนินชาญวนิชย์ บริษัทดั๊บเบิ้ลเอ ที่ปรึกษาประจำภูมิภาคตะวันออกกลาง
  • นายพรชัย วิทยาคุณสกุลชัย กลุ่ม SCG ที่ปรึกษาตลาดอินเดีย
 • นอกจากนี้ยังเตรียมปรับกลยุทธ์สร้าง DITP 4.0 : 4E ประกอบด้วย ยกระดับสินค้าทุกมิติ (Enhance), ผลักดันการสร้างภาพลักษณ์สินค้าแบรนด์ไทย (Ensure), การสร้างพันธมิตรในตลาดต่าง ๆ (Empower), การพัฒนาเครื่องอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ (E-facilitation)
 • ทั้งนี้ตัวเลขการส่งออกในปี 2560 มีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากปัจจัยสภาพเศรษฐกิจโลกที่อาจเริ่มฟื้นตัว ตลอดจนแนวทางต่างๆของภาครัฐ

ที่มา : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1481017994

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง