กระทรวงพาณิชย์ ส่งออก นำเข้า

กระทรวงพาณิชย์ เผยการส่งออกมีมูลค่า 18,825 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว 6.5% ส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 16,697 ล้านเหรีญสหรัฐฯ หดตัว -1.5% ส่งผลเดือน ส.ค.59 เกินดุล 2,128 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

  • โดยภาพรววมส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มีการหดตัวเนื่องมาจากภาวะภัยแล้ง และการชะลอตัวของอุปสงค์โลกที่อยู่ระดับต่ำตามทิศทางราคาน้ำมัน
  • สินค้าสำคัญที่ลดลง ได้แก่ ยางพารา น้ำตาลทราย ข้าว และอาหารทะเลแช่แข็ง(ไม่รวมกุ้ง)
  • ส่วนสินค้าที่ขยายตัวได้แก่ ผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็ง กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง เครื่องดื่ม ไก่แปรรูป และผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง
  • ตลาดส่งออกสำคัญของไทยปรับตัวดีขึ้นในเกือบทุกตลาด (ยกเว้นตะวันออกกลางที่ยังหดตัว) เมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์การส่งออกของโลก พบว่าประเทศไทยอยู่ในสถานะที่แข็งแกร่ง
  • ทั้งนี้ภาพรวมการส่งออกในช่วงที่เหลือของปีนี้ น่าจะปรับตัวดีขึ้นตามราคาน้ำมันโลกที่คาดว่าจะปรับราคาสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน และหาก FED ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก่อนสิ้นปี จะส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนลงอย่างมีนัยยะ

อ่านเต็มๆได้ที่ : http://www.ryt9.com/s/iq03/2517388

FINNOMENA Hot News Digest 

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง