000000155

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวตั้งเป้าสร้างรายได้ 2.5 ล้านล้านบาท ในปี 2560 โดยมุ่งให้ประเทศไทยเป็น 5 ศูนย์กลางการเดินทางท่องเที่ยวในอาเซียน

  • ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา, การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, การจัดงานแต่งงาน, การท่องเที่ยวทางน้ำ และการท่องเที่ยวเชื่อมโยง
  • ซึ่งจะใช้กลยุทธ์ Local Experience เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีถิ่นแบบไทย มุ่งเน้นใน 5 กิจกรรมการท่องเที่ยวหลัก คือ 70 เส้นทางตามรอยพระบาท , การท่องเที่ยวทางรถไฟ, การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล, การท่องเที่ยวภาคค่ำ, การจัดประชุมสัมมนา เป็นต้น
  • โดยนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. จนถึงปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวสะสมจำนวน 31.18 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 9.26% และก่อให้เกิดรายได้ 1.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 12.98%
  • ทั้งนี้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไป จะพัฒนาการให้บริการเที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยเน้นผู้ประกอบการที่มี 4 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ถูกกฏหมาย, สะอาด, ปลอดภัย และราคาที่เป็นธรรมคุ้มค่าเงิน

ที่มา : http://www.ryt9.com/s/iq03/2572933

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง