บันทึกการประชุมกนง. ระบุชัดการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี จะกลับไปสู่ระดับเดิม

  • โดย กนง. มองว่า เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มทยอยฟื้นตัวตามการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของ โควิด-19 ในประเทศ และการทยอยฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลก
  • ทั้งนี้คณะกรรมการฯ เห็นว่าควรเร่งรัดมาตรการด้านสินเชื่อและการปรับปรุงโครงสร้างหนี้เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
  • นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ เห็นว่านโยบายการคลังต้องมีบทบาทมากขึ้นในระยะข้างหน้าที่จะสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ

ที่มา : https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/MonetPolicyComittee/ReportMPC/Minute_N2/MPC_Minutes_52563_x26ix7xz.pdf

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ