คลัง เตรียมเสนอใช้ มาตรา44 ออก กฎหมายสตาร์ทอัพ ยกเว้น Capital Gain Tax จูงใจนักลงทุน คาดมีผลบังคับใช้ต้นปี 2561

  • โดยจะเสนอให้นายกตู่ ใช้อำนาจพิเศษตามมาตรา 44 ออกกฎหมาย ให้มีการยกเว้นภาษีเงินได้จากส่วนต่างการขายหุ้น หรือ Capital Gain เป็นเวลานาน 5-10 ปี เพื่อจูงใจให้นักลงทุนไทยและต่างประเทศเข้ามาลงทุนในสตาร์ทอัพมากขึ้น
  • ทั้งนี้ ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ประกอบการสตาร์ทอัพจดทะเบียนและดำเนินการ 1,500 ราย ในจำนวนนี้เป็นสตาร์ทอัพ Venture Capital จำนวน 500 ราย และยังมีธุรกิจสตาร์ทอัพอีก 8,500 รายที่ยังไม่ได้จดทะเบียน
    คาดว่ากฎหมายนี้จะจูงใจให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจเพิ่มมากขึ้น และยังสามารถดึงเงินจากนักลงทุนต่างประเทศเข้ามาลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพมากขึ้น
  • จากปัจจุบันมีเงินลงทุนทั้งเอกชนและภาครัฐ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จะเพิ่มขึ้นเป็น 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหลังกฎหมายบังคับใช้

ที่มา : http://www.moneychannel.co.th/news_detail/18630/

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง