ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) กลับมาพิจารณาการถอดบริษัทสัญชาติจีน 3 แห่งได้แก่ China Mobile Ltd., China Telecom Corp. และ China Unicom Hong Kong Ltd

  • หลังจากที่นาย Steven Mnuchin แสดงความเห็นว่าตนไม่เห็นด้วยกับคำประกาศของ NYSE ที่จะยกเลิกแผนการถอดถอนบริษัทดังกล่าวออกจากตลาด
  • ก่อนหน้านี้ NYSE ได้ประกาศยกเลิกแผนการถอดถอนบริษัทเนื่องจาก NYSE สรุปว่าบริษัทจีนทั้ง 3 แห่งไม่เข้าข่ายการถูกถอดถอนตามข้อกำหนดจากกระทรวงการคลัง
  • ทั้งนี้ หาก NYSE ตัดสินใจถอดถอนบริษัทดังกล่าวจริงข้อสรุปจะมีผลในวันที่ 11 ม.ค.และนักลงทุนสหรัฐฯ จะต้องขายหุ้นของบริษัทดังกล่าวให้หมดภายใน 60 วันหลังจากนั้น

ที่มา : https://www.bbc.com/news/business-55540901

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ