หุ้น OR ปิดเทรดวันนี้ 29.25 บาท เพิ่มขึ้น 11.25 บาท (+62.50%) จากราคาขาย IPO 18.00 บาท/หุ้น

  • โดยหุ้น OR ทำราคาเปิดตลาดที่ 26.50 บาท เพิ่มขึ้น 8.50 บาท หรือคิดเป็น 47.22 % จากราคาเสนอขายหุ้น มีมูลค่าตลาด ณ ราคาเสนอขาย (IPO) ที่ 208,980 ล้านบาท
  • ทั้งนี้มีมูลค่าซื้อขาย 4.74 หมื่นล้านบาท โดยเปิดตลาดที่ 26.50 บาท ราคาขึ้นสูงสุด 29.50 บาท และราคาลงต่ำสุด 22.10 บาท

ที่มา : https://www.ryt9.com/s/iq05/3199218

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ