mSQWlZdCq5b6ZLkwXff4MLmB4a5JTHf5

รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้ขอความร่วมมือไปยังสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย, สมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าไทย และผู้ประกอบการห้างค้าปลีกสมัยใหม่ ให้ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเสื้อผ้าสีดำเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ

  • เนื่องจากพบว่าในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเสื้อสีดำมีปัญหาขาดตลาด
  • รัฐบาลจึงจะจัดโครงการ “เทใจถวายอาลัยแด่พระเจ้าอยู่หัว” โดยจะนำเสื้อดำมาจำหน่ายในราคาถูก ที่ห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ ช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อย
  • โดยจะมีการประชุมกันเพื่อกำหนดราคาจำหน่าย, จำนวน และมาตรฐานคุณภาพของเสื้อดำ เพื่อจำหน่ายในราคาเดียวกันทั่วประเทศ
  • ทั้งนี้นายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ยืนยันว่าพร้อมให้ความร่วมมือรัฐบาลเต็มที่ โดยคาดว่าจะมีการกำหนดราคาตั้งแต่ตัวละ 89 บาท สำหรับเสื้อยืดคอกลม ส่วนเสื้อโปโลเริ่มต้นตัวละ 179 บาท เสื้อเชิ้ตสีดำตัวละ 239 บาท
  • ส่วนทางด้านสมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าไทย ยืนยันว่า แม้ความต้องการจะเพิ่มขึ้นจากปกติราว 10% แต่มั่นใจว่าวัตถุดิบในประเทศยังเพียงพอ และไม่จำเป็นต้องนำเข้าอย่างแน่นอน

อ่านเต็มๆได้ที่ : http://www.ryt9.com/s/iq03/2532066

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง