543-rba-in-sydney

แบงค์ชาติออสเตรเลีย ประกาศลดอัตราดอกเบี้ย หวังกระตุ้นเงินเฟ้อ ขยายเศรษฐกิจ

  • ในการตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยลงครั้งนี้ เนื่องจากธนาคารกลางออสเตรเลียมองว่าเงินเฟ้อของประเทศยังอยู่ในระดับต่ำ และเศรษฐกิจยังสามารถขยายตัวได้รวดเร็วกว่านี้
  • โดยนโยบายผ่อนคลายนี้มุ่งเน้นไปที่การกระตุ้นการขยายตัวในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและการศึกษา
  • ซึ่งในการประชุมเมื่อวันที่ 2 ส.ค. ที่ผ่านมา ธนาคารกลางออสเตรเลีย มีมติลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1.5%
  • ทั้งนี้เพื่อรับมือกับอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ และภาวะตลาดแรงงานที่ชะลอตัว

 

Australia’s Central Bank Cut Rate to Boost Inflation, Growth
RBA Governor Glenn Stevens and his board are using easy policy and a weaker currency to encourage growth in services like tourism and education amid the winding down of a once-in-a-century mining boom.

อ่านต่อได้ที่ : http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-08-16/rba-cut-rate-to-boost-inflation-growth-as-housing-worries-ease

FINNOMENA Hot News Digest 

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง