พนักงานไทยพาณิชย์โปรดเตรียมตัว!! MD ประกาศลดสาขาเหลือ 400 สาขา จาก 1.15 พันสาขา ลดพนักงานเหลือ 1.5 หมื่นคน จาก 2.7 หมื่นคน

  • SCB ประกาศว่า ภายใน 3 ปีข้างหน้า จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของธนาคารค่อนข้างมาก คือการลดลงของสาขาให้เหลือ 400 สาขา จากปัจจุบันที่มี 1,153 สาขา พร้อมตั้งเป้าลดจำนวนพนักงานให้เหลือ 15,000 คน จากปัจจุบันที่มี 27,000 คน ทั่วประเทศ
  • โดยจะทำการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจของไทยพาณิชย์ให้ไปสู่ดิจิทัลมากขึ้น ทั้งการนำดิจิทัลเข้ามาให้บริการทางการเงินแทน และการใช้ดิจิทัลเข้ามาวิเคราะห์ในการทำธุรกิจในอนาคต
  • ทั้งนี้ได้ย้ำว่า นี่ไม่ใช่การปลดพนักงาน เพราะปกติแต่ละปีมีพนักงานลาออกอยู่แล้ว 3,000 คนต่อปี ซึ่งการรับพนักงานค่อไปจะปรับให้สอดคล้องกับทิศทางที่กำลังจะไปในยุคดิจิทัล

ที่มา : https://www.prachachat.net/finance/news-104814

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ