“ช้อปดีมีคืน” คือ 1 ใน 3 มาตรการของรัฐบาลที่ออกมาเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของประชนในช่วงปลายนี้ได้แก่

  • 1. มาตรการเติมเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2. มาตรการคนละครึ่ง 3. มาตรการช้อปดีมีคืน
  • โดย “ช้อปดีมีคืน” กำหนดให้ผู้มีเงินได้สามารถหักลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการเท่าที่ได้จ่ายให้กับผู้ประกอบการที่จดทะเบียน ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
  • ทั้งนี้ จากฐานข้อมูลการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2561 คาดว่าจะมีผู้ใช้สิทธิ์ราว 3.7 ล้านคน ซึ่งรัฐจะสูญเสียรายได้ภาษีเงินได้ประมาณ 14,000 ล้านบาท
  • แต่มาตรการช้อปดีมีคืนนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี ซึ่งจะทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียน 111,000 ล้านบาท และจะสามารถทำให้จีดีพีปรับขึ้น 0.03%

ท่ีมา : https://marketeeronline.co/archives/192850

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ