ประกันสังคมเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ SRIPANWA ส่งผลกับการลงทุนแค่ไหน?

ถือเป็นข่าวใหญ่ในช่วงที่ผ่านมา หลังสำนักงานประกันสังคมได้ถือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรม SRIPANWA คิดเป็นสัดส่วน 22.6% ของจำนวนหน่วยลงทุนของ SRIPANWA ทั้งหมด หรือ ราว ๆ 505 ล้านบาท อีกทั้งยังเป็นผู้ถือหุ้นอันดับ 1 ของกองทรัสต์ (มูลค่า ณ วันที่ 16 ก.ย. 2563)

โดยอาจเรียกได้ว่าสำนักงานประกันสังคมเป็นผู้ถือหุ้นหลักของ SRIPANWA

แต่ถึงอย่างนั้นเรามาดูกันว่าแท้จริงแล้วกองทรัสต์ SRIPANWA ส่งผลกับพอร์ตการลงทุนประกันสังคมมากน้อยเพียงใด

SRIPANWA มีสัดส่วนคิดเป็น 0.3% ของการลงทุนในตราสารทุนไทย

ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัดส่วนที่ไม่มาก และอาจเรียกได้ว่าแท้จริงแล้ว SRIPANWA อาจไม่ได้ส่งผลต่อพอร์ตการลงทุนโดยรวมมากนัก

ทั้งนี้นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคม ได้มีการชี้แจงเพิ่มเติมว่า การลงทุนใน SRIPANWA ได้มีการวิเคราะห์ในหลาย ๆ ด้าน โดยผู้จัดการกองทุนและนักวิเคราะห์การลงทุน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กำหนดของสำนักงานอย่างเคร่งครัด

จึงขอให้ผู้ประกันตนไว้วางใจ ในการวิเคราะห์และการปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ก่อนที่จะนำเงินกองทุนประกันสังคมของท่านไปลงทุน

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ