สวีเดนเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จอย่างมากกับการนำขยะมาเข้าสู่กระบวนการเผาเพื่อผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า จนกระทั่งปริมาณขยะในประเทศมีไม่เพียงพอ ต้องนำเข้าขยะจากต่างประเทศมาใช้เพื่อการนี้

  • โดยในปี 2560 นี้ โรงไฟฟ้ามาลาร์เอ็นเนอร์ยี เผาเสื้อผ้าเก่ายี่ห้อเอชแอนด์เอ็ม (ซึ่งเป็นแบรนด์สัญชาติสวีเดนเช่นกัน และมีนโยบายรับคืนเสื้อผ้าเก่าจากลูกค้าเพื่อนำไปเข้ากระบวนการรีไซเคิล) จำนวนถึง 15 ตันแล้ว
  • ทั้งนี้สวีเดนได้ตั้งเป้าหมายจะเป็นยุทธศาสตร์ด้านพลังงานระดับชาติ ซึ่งเคยกล่าวไว้ว่า ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า สวีเดนจะเลิกผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิลอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นนํ้ามัน ก๊าซธรรมชาติ หรือถ่านหิน
  • บริษัท มาลาร์เอ็นเนอร์ยีฯ เปิดเผยว่า “สำหรับเรา เสื้อผ้าเหล่านี้ก็เป็นเพียงวัตถุที่ติดไฟได้อย่างหนึ่ง เป้าหมายสูงสุดของเราคือการใช้แต่เชื้อเพลิงที่หมุนเวียนนำมาใช้ใหม่ได้เท่านั้น”
  • แต่ทั้งนี้ทางโรงงานก็ยืนยันว่า จะเผาแต่เสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วเท่านั้น เฉพาะในปี 2560 นี้ ทางโรงงานเผาขยะไปแล้ว 400,000 ตันเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าป้อนให้กับ 150,000 ครัวเรือน

ที่มา : http://www.thansettakij.com/content/236012

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง