ครม. มีมติที่เกี่ยวข้องกับภาษีสรรพสามิต กำหนดให้กระทรวงการคลังเป็นผู้แถลงรายละเอียดวันที่ 24 ส.ค. ซึ่งจะเป็นการปรับเกณฑ์การเสียภาษีสินค้าทุกชนิดที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต

  • โดยครั้งนี้ครอบคลุมถึงภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่ม ซึ่งรวมถึงการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลในปริมาณสูง หรือ ภาษีความหวาน
  • อธิบดีกรมสรรพสามิต ระบุว่า การเก็บภาษีจากค่าความหวานเป็นภาษีใหม่ โดยถ้าน้ำอัดลม น้ำผลไม้ เครื่องดื่มชูกำลัง และชาเขียว มีค่าความหวานหรือน้ำตาลมากกว่ากำหนด จะเสียภาษีเพิ่ม จากปัจจุบันที่เสียภาษีสรรพสามิต 20% จากมูลค่าอยู่แล้ว

สำหรับ ภาษีที่เก็บตามค่าความหวาน แบ่งเป็น 6 ระดับ ได้แก่
ค่าความหวาน 0-6 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร ไม่เสียภาษี
ค่าความหวาน 6-8 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร เสียภาษี 10 สตางค์ต่อลิตร
ค่าความหวาน 8-10 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร เสียภาษี 30 สตางค์ต่อลิตร
ค่าความหวาน 10-14 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร เสียภาษี 50 สตางค์ต่อลิตร
ค่าความหวาน 14-18 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร เสียภาษี 1 บาทต่อลิตร
ค่าความหวาน 18 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร ขึ้นไป เสียภาษี 1 บาทต่อลิตร

ที่มา : http://www.springnews.co.th/th/2017/08/85312/

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง