สศช. แถลงจีดีพีไตรมาส 2/2562 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.3 % ชะลอตัวลงจาก 2.8% ในไตรมาสก่อน รวม 6 เดือนขยายตัว 2.6% ปรับคาดการณ์เศรษฐกิจปีนี้ขยายตัวที่ 2.7 – 3.2 จากเดิม 3.3 – 3.8%

  • สาเหตุที่เศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวลดลงปัจจัยสำคัญมาจากการส่งออกที่ปรับตัวลดลงถึง -4.2% ขณะที่การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัว 4.4% การลงทุนรวมขยายตัว 2% การนำเข้าสินค้า-3.4%
  • สศช.ได้ปรับประมาณการเศรษฐกิจในปี 2562 อยู่ที่2.7-3.2% จากเดิมคาดจะขยายตัวได้ 3.3-3.8% โดยคาดว่าการส่งออกจะติดลบ 1.2%
  • ทั้งนี้ สศช.ได้เสนอแนวทางการบริหารเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปีนี้โดยที่รัฐบาลต้องให้ความสำคัญกับ ภาคการส่งออกให้ขยายตัวได้ 3% การดูแลการขยายตัวของการท่องเที่ยว ให้ได้ 40 ล้านคน

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/844322?fbclid=IwAR3V5Xc0-KMvcHL1QmqpVxVOqezofY_o-z4qQkZ_ApiTdlkGl8n5ta-xpAY

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ