สศช. เปิดตัวเลข GDP (YoY) ไทยปี 62 ที่ผ่านมา 2.4%
‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍
ตัวเลข GDP ล่าสุดของไทยในไตรมาสที่ 4 ของปี 62 เทียบกับปี 61 อยู่ที่ 1.6% ตํ่ากว่าการคาดการณ์ที่ 2.1% ซึ่งถือว่าต่ำสุดใน 21 ไตรมาส

โดย 4 ไตรมาสของปี 62 จะเห็นว่า รายงานออกมา ต่ำกว่าที่คาดทุกไตรมาส
‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍

  • GDP (YoY) Q1/62 = 2.8% คาดการณ์ที่ 3.0%
  • GDP (YoY) Q2/62 = 2.3% คาดการณ์ที่ 2.4%
  • GDP (YoY) Q3/62 = 2.4% คาดการณ์ที่ 2.6%
  • GDP (YoY) Q4/62 = 1.6% คาดการณ์ที่ 2.1%

‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍
ทั้งนี้เศรษฐกิจไทยปี 63 สศช. คาคว่า จะขยายตัว 1.5 – 2.5% ต่ำกว่าประมาณการเดิมที่อยู่ที่ 2.8% สาเหตุเพราะ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสนั้นเกิดขึ้นแล้วในไตรมาส 1/63 และมีโอกาสลากยาวถึงไตรมาส 2/63 ด้วย

ที่มา : https://www.facebook.com/MrMessengerDiary/

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ