ไทยลงนามข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) โดยประกอบไปด้วยประเทศในอาเซียนทั้งหมด 10 ประเทศ และประเทศอื่นๆ ในเอเชียแปซิฟิกอีก 5 ประเทศประกอบไปด้วย จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย รวมไปถึง นิวซีแลนด์ 

  • ซึ่งจะทำให้เป็นข้อตกลงทางการค้าและเศรษฐกิจที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกทันที
  • ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับนั่นคือสินค้าของไทยจะสามารถเปิดตลาดใหม่ๆ ในประเทศเหล่านี้ได้ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตร อาหารสำเร็จรูป อาหารแปรรูปบางชนิด เช่น น้ำมะพร้าว น้ำส้ม สินค้าด้านการบริการ เช่น ก่อสร้าง ธุรกิจด้านสุขภาพ ฯลฯ
  • ข้อดีของข้อตกลง RCEP ที่ทำให้ประเทศต่างๆ โดยเฉพาะในอาเซียนเข้าร่วมคือ ความยืดหยุ่นของ RCEP ที่ยอมรับความต้องการของแต่ละประเทศได้ ซึ่งแต่ละประเทศในเอเชียแปซิฟิก 15 ประเทศนั้นมีความหลากหลายและแตกต่างกัน ต่างกับข้อตกลงอื่นๆ

ที่มา : https://brandinside.asia/asia-biggest-sign-pact-rcep-30-percent-of-world-gdp-15-nov-2020/

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ