ธนาคารคารโลกหรือ World Bank คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2563 นี้อาจหดตัวติดลบที่ -8.3% ในขณะที่อัตราเงินเฟ้ออาจติดลบที่ -0.9% จากผลของ COVID-19

  • ในกรณีที่แย่ที่สุดอาจหดตัว -10.4% และอาจเริ่มฟื้นตัวในปี 2564
  • ภาวะโรคระบาดอาจทำให้หลายประเทศต้องมีการ Lockdown และนำไปสู่กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ลดลง
  • ผลที่เกิดขึ้นอาจขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศว่ามีการจัดการควบคุมโรคระบาดได้ดีมากน้อยเพียงใด

ที่มา: https://www.kaohoon.com/content/391250

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ