gdp

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ขยายตัว 3.2% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อ โดยแรงขับเคลื่อนสำคัญมาจากการบริโภคภาคเอกชนที่ยังขยายตัวดีต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน

สรุป 9 เดือนแรกของปี 59 เทียบกับในช่วงเดียวกันของปีก่อน ภาคต่างๆดังนี้

  • การใช้จ่ายภาคครัวเรือนขยายตัว 3.2% ปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัว 2.0%
  • การลงทุนรวมขยายตัว 3.1% โดยการลงทุนภาครัฐขยายตัวสูง 10.3% และการลงทุนภาคเอกชนขยายตัว 0.6%
  • การส่งออกสินค้ามีมูลค่า 159,516 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลง 1.2% โดยปริมาณการส่งออกลดลง 0.3%
  • การผลิตสาขาอุตสาหกรรมขยายตัว 0.9% ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 0.1% อัตราการใช้กำลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 65.79%
  • การผลิตสาขาโรงแรมและภัตตาคารขยายตัว 14.8% จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 24.82 ล้านคน เพิ่มขึ้น 12.4%
  • การผลิตสาขาก่อสร้างขยายตัว 7.9% โดยการก่อสร้างภาครัฐและการก่อสร้างภาคเอกชนขยายตัว 15.0% และ 1.5% ตามลำดับ
  • การผลิตสาขาเกษตรกรรมลดลง 0.7% โดยดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรลดลง 3.9% ราคาสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น 4.1% รายได้เกษตรกรลดลง 0.8%

อย่างไรก็ตาม ในระยะต่อไปยังคงต้องติดตามความคืบหน้าของการจัดระเบียบทัวร์ศูนย์เหรียญ และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะผลกระทบจากนโยบายของสหรัฐฯ ที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านหลังการเลือกตั้งฯ

ที่มา : http://www.ryt9.com/s/iq03/2554505

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง