พิมพ์ชนก-วอนขอพร-รองผอ.-พาณิชย์

กระทรวงพาณิชย์ เผยดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป หรือ อัตราเงินเฟ้อ ในช่วงเดือนตุลาคม 2559 อยู่ที่ 106.85 ขยายตัว 0.34% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7

  • เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ขยายตัว 0.16% ส่งผลให้ 10 เดือนของปี 2559 อัตราเงินเฟ้อ ขยายตัว 0.06% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
  • สาเหตุที่เงินเฟ้อปรับขึ้น 0.34% เป็นผลจากดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่ม ขยาย 0.89% จากการปรับของดัชนีราคาสินค้า และหมวดอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ปรับสูงขึ้น 0.02%
  • ชี้ให้เห็นว่าการใช้จ่ายของครัวเรือนมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง จากการดำเนินนโยบายประชารัฐของรัฐบาล ในการสนับสนุนกำลังซื้อฐานรากทำให้ครัวเรือนมีรายได้และมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น
  • ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ยังคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อทั้งปี 2559 ว่าจะขยายตัวในกรอบ 0-1% โดยสมมติฐานคาดการณ์จากอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ขยายตัว 2.8-3.1%

อ่านเต็มๆได้ที่ : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1477975849

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง