โรงงานยาสูบเตรียมเสนอกระทรวงการคลัง เพื่อขอกู้เงินมาลงทุนติดตั้งเครื่องจักรที่โรงงานยาสูบแห่งใหม่ และใช้เสริมสภาพคล่องเพื่อนำมาจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงาน

  • โดยการลงทุนติดตั้งเครื่องจักรที่โรงงานยาสูบแห่งใหม่ในปีนี้ จะใช้ประมาณ 2,900 ล้านบาท จากงบลงทุนทั้งหมด 7,000 ล้านบาท
  • ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างหารือกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เพื่อสรุปวงเงินกู้และความจำเป็นในการใช้เงิน
  • โดยอ้างว่า ผลกระทบเกิดจากภาษียาสูบใหม่ ทำให้โรงงานยาสูบไม่มีกำไร จากเดิมที่มีสภาพคล่องเพิ่มเข้ามาเดือนละ 4,000 ล้านบาท แต่ตอนนี้ไม่มีเข้ามาเลย และเหลือสภาพคล่องไม่ถึง 5,000 ล้านบาทพอใช้ถึง พ.ค.นี้ เท่านั้น
  • จากปัญหารการปรับโครงสร้างภาษีบุหรี่ใหม่ ทำให้โรงงานยาสูบต้องปรับปรุงแผนธุรกิจ เช่น การออกสินค้าใหม่ หรือการหารายได้จากช่องทางอื่น หรือเปลี่ยนสถานะเป็นนิติบุคคลเพื่อให้ขายบุหรี่ไฟฟ้า รับจ้างผลิต หรือขายสินค้าใหม่ๆไปยังกลุ่ม CLMV ได้

ที่มา : https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_798029

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ