รัฐบาลจีนประกาศเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ถึงแผนในการสร้างและพัฒนาห้องน้ำสาธารณะจำนวน 64,000 แห่งทั่วประเทศระหว่างปี 2561 ถึง 2563 ส่วนหนึ่งของนโยบาย “ปฏิวัติห้องน้ำ”

  • เป้าหมายเพื่อกระตุ้นภาคส่วนธุรกิจการท่องเที่ยว ยกระดับภาคส่วนท่องเที่ยวให้มีส่วนร่วมกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยงบประมาณถึง 2 ล้านล้านหยวน
  • เพราะรัฐบาลจีนพยายามที่จะพัฒนาและขยายอุสาหกรรมภาคบริการให้พ้นจากการเติบโตที่มาจากหนี้สินและการลงทุน
  • โดยรัฐบาลจีนมองไปที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่กำลังเติบโต ขณะที่กำลังหาทางทดแทนผลกระทบจากอุปสงค์การส่งออกของประเทศที่ตกต่ำลง
  • สำนักข่าวซินหัวรายงานว่านับตั้งแต่ปี 2558 จีนได้ใช้งบประมาณไปแล้วกว่า 1 พันล้านหยวนในการสร้างและปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ 68,000 แห่ง ส่วนนโยบายใหม่นั้นจะสร้างห้องน้ำใหม่จำนวน 47,000 แห่งและปรับปรุงห้องน้ำที่มีอยู่แล้วจำนวน 17,000 แห่งภายใน 3 ปีข้างหน้านี้

ที่มา : https://www.prachachat.net/aseanaec/news-74122

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง