หลังจากที่ Trump ได้ประกาศว่าจะถอนตัวออกจาก WHO ก่อนหน้า ล่าสุดทางการสหรัฐฯ ได้มีหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการว่าประสงค์จะถอนตัวออกจาก WHO

  • โดยกระบวนการดังกล่าวจะต้องดำเนินการล่วงหน้า 1 ปี ทำให้การถอนตัวนี้มีผลวันที่ 6 กรกฎาคม 2021
  • ทั้งนี้ Trump ได้มีคำสั่งให้ระงับการให้เงินสนับสนุนแก่ WHO ตั้งแต่ เม.. ที่ผ่านมา และกล่าวในเดือน พ..ว่าจะระงับการช่วยเหลือทุกช่องทาง หลังจากที่เห็นว่า WHO ช่วยเหลือรัฐบาลจีนในการปกปิดข้อมูลการแพร่ระบาดของไวรัส
  • อย่างไรก็ดี เนื่องจากการดำเนินการล่วงหน้า 1 ปี ทำให้มีโอกาสที่สหรัฐฯ จะยังไม่ออกจาก WHO ได้ หากนาย Joe Biden ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปลายปีนี้

ที่มา : https://www.cnbc.com/2020/07/07/coronavirus-white-house-begins-process-of-withdrawing-from-world-health-organization.html

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ