องค์การสหประชาชาติเผยเศรษฐกิจโลกกำลังเติบโตประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือเป็นอัตราการเติบโตสูงสุดนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554 และยังขยายตัวขึ้นอย่างมากจากปีที่ผ่านมา

  • การปรับตัวที่ดีขึ้นนี้เป็นผลมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งหมดของทุกภาคส่วน ซึ่งเอเชียตะวันออก และเอเชียใต้เป็นภูมิภาคที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในโลก โดยเติบโตเกือบครึ่งหนึ่งของการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก
  • พร้อมเสนอแนะว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในขณะนี้ควรมุ่งโฟกัสในนโยบายระยะยาว รวมถึงการแก้ปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศ และการขยายตัวที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างคนรวยกับคนจน
  • ทั้งนี้องค์การสหประชาชาติยังคาดการณ์เศรษฐกิจในปี พ.ศ.2561 และ 2562 จะเติบโตอย่างต่อเนื่องในระดับ 3 เปอร์เซ็นต์

ที่มา : https://www.prachachat.net/world-news/news-85999