1236-4126

ธนาคารกลางเวียดนามประกาศลดดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ (0.25%)

  • ธนาคารกลางเวียดนามประกาศลดดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ (0.25%) ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ย refinance rate ของเวียดนามอยู่ที่ระดับ 6.25% และอัตราดอกเบี้ย discount rate อยู่ที่ 4.25% ซึ่งนับว่าการลดดอกเบี้ยครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปีของเวียดนามที่มีการประกาศลดดอกเบี้ย
  • โดยการลดดอกเบี้ยครั้งนี้จะส่งผลให้ภาคธุรกิจและบุคคลธรรมดาสามารถกู้ยืมได้ด้วยดอกเบี้ยที่ลดลง ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการบริโภคและการลงทุนเพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทเวียดนามส่วนมากยังคงพึ่งพาเงินทุนในรูปแบบเงินกู้จากธนาคารอยู่
  • ในขณะเดียวกัน กองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ ไอเอ็มเอฟ (IMF) ออกมาเตือนก่อนธนาคารกลางเวียดนามประกาศลดดอกเบี้ยเพียงวันเดียวว่าเวียดนามควรคงอัตราดอกเบี้ยเพื่อให้เงินกู้ไม่เติบโตเร็วจนเกินไป เนื่องจากเวียดนามยังคงเผชิญความเสี่ยงเนื่องจากการปฏิรูปภาคธนาคารของเวียดนามที่ดำเนินไปอย่างเชื่องช้า

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง