weibo twitter

Weibo โซเซียลมีเดียยักษ์ใหญ่ของประเทศจีน ก้าวขึ้นมาเป็นอันดับ 1 ในตลาดแทนที่ Twitter ของสหรัฐฯ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของตลาดโซเซียลมีเดีย

  • โดย Weibo ได้มีมูลค่าการตลาดสูงถึงราว 1.132 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ Twitter มีมูลค่าตลาดประมาณ 1.122 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ผู้ให้บริการชาวจีนมีมูลค่าตลาดมากกว่าของสหรัฐฯ
  • ด้านราคาหุ้นของ Weibo นั้นอยู่ที่ 52.91 ดอลลาร์สหรัฐ ส่วน Twitter อยู่ที่ 16.73 ดอลลาร์สหรัฐ
  • ทั้งนี้ Weibo มีผู้ใช้ราว 282 ล้านคนต่อเดือน มากกว่าปี 2015 ถึง 33 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ Twitter มีผู้ใช้ราว 313 ล้านต่อเดือน มากกว่าปีที่แล้ว 3 เปอร์เซ็นต์
  • ทำให้นักวิเคราะห์คาดว่าราคาหุ้นของ Weibo จะพุ่งสูงขึ้นไปได้อีก ในช่วงกลางปี 2017 ซึ่งต้องรอติดตามกันตอ่ไป

อ่านเต็มๆได้ที่ : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1476940630

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง