โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน) WPH เปิดเผยว่า ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นไอพีโอที่ 3.90 บาท เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 20-22 ก.ย. และคาดว่าน่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไทย ได้ในวันที่ 3 ต.ค. 2560 

  • โดย บล.ธนชาต ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้น กล่าวว่า ราคาไอพีโอที่ 3.90 บาท อ้างอิงค่า P/E ปี 2561 ที่ 34 เท่า มีส่วนลดจากกลุ่มโรงพยาบาลอยู่ที่ 38-39 เท่า
  • ทั้งนี้ บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง (WPH) เสนอขายหุ้นไอพีโอ จำนวน 150 ล้านหุ้น แบ่งเป็นจัดสรรให้ประชาชนทั่วไป 118.35 ล้านหุ้น และเสนอขายแก่ผู้มีอุปการคุณ 31.61 ล้านหุ้น
  • เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น IPO นำไปก่อสร้างโรงพยาบาล วัฒนาแพทย์ อ่าวนาง จำนวน 59 เตียง เสร็จไตรมาส 4 ปี2561 และขยายโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรัง โดยสร้างอาคารใหม่ 2 อาคาร เสร็จในปี 2563 จะทำให้มีจำนวนเตียงเพิ่มเป็น 212 เตียง จากปัจจุบันที่มี 120 เตียง ทำให้รายได้ของบริษัทเติบโตกว่า 10% รวมทั้งนำเงินไปชำระคืนเงินกู้ 200-300 ล้านบาท ทำให้อัตราหนี้สินต่อทุน ( D/E) ของบริษัทเหลือ 0 เท่า จากปัจจุบันที่ 0.57 เท่า ที่เหลือใช้เงินทุนหมุนเวียน

Source : กรุงเทพธุรกิจ
ที่มา : http://daily.bangkokbiznews.com/detail/309515