เกร็ดน่ารู้ Blockchain Technology

วันนี้แอดมินมีเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain Technology) มาฝากกัน เรียกได้ว่าเทคโนโลยีนี้เป็นที่พูดถึงในหลากหลายวงการ มีการทดลองนำมาปรับใช้กับระบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเงิน การสาธารณสุข (เก็บข้อมูลผู้ป่วย) หรือในแวดวงธุรกิจ (เก็บบันทึกข้อมูลเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและความปลอดภัยของข้อมูล)

รู้หรือไม่ #1: ประเภทของบล็อกเชน

เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain Technology) แบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลักได้แก่ Public Blockchain และ Private Blockchain 

Public Blockchain 

 • ทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาต (Permissionless)
 • มีความ Decentralized (การกระจายอำนาจ)
 • ไม่มีบุคคลหรือองค์กรใดเป็นเจ้าของระบบ
 • ข้อมูลไม่สามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้
 • ทุก Node มีสิทธิ์อย่างเท่าเทียมในการเข้าถึงบล็อกเชน การเพิ่มบล็อกข้อมูลและตรวจสอบบล็อกข้อมูล
 • มีความสามารถในการรองรับปริมาณ Transaction น้อยกว่า Private Blockchain
 • มีค่าธรรมเนียมสูงกว่า Private Blockchain
 • ทำธุรกรรมช้ากว่า Private Blockchain
 • มีความเป็นส่วนตัวน้อยกว่า Private Blockchain
 • ประสิทธิภาพต่ำกว่า Private Blockchain 

ตัวอย่างเช่น Bitcoin, Ethereum 

Private Blockchain

 • ผู้ที่จะมีสิทธิ์เข้าถึงต้องได้รับการเชิญหรือได้รับอนุญาตเท่านั้น
 • มีความ decentralized (การกระจายอำนาจ) บางส่วน
 • มีบุคคลหรือองค์กรที่คอยดูแลระบบ
 • ข้อมูลสามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้บางส่วน
 • ไม่ใช่ทุก node ที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงบล็อกเชน การเพิ่มบล็อกข้อมูลและตรวจสอบบล็อกข้อมูล
 • มีความสามารถในการรองรับปริมาณ transaction มากกว่ากว่า Public Blockchain
 • มีค่าธรรมเนียมถูกกว่า Public Blockchain
 • ทำธุรกรรมได้เร็วกว่า Public Blockchainมีความเป็นส่วนตัวมากกว่า Public Blockchain
 • ประสิทธิภาพสูงกว่า Public Blockchain

ตัวอย่างเช่น เช่น Hyperledger, Ripple

รู้หรือไม่ #2: ตลาดบล็อกเชน

อ้างอิงจากการศึกษาวิจัยของ TripleA และ Grandview research มากกว่า 300 ล้านคนทั่วโลกเป็นเจ้าของหรือใช้สกุลเงินดิจิทัลในปี 2021 แปลว่าพวกเขาได้มีปฏิสัมพันธ์กับส่วนหนึ่งที่อยู่บนเทคโนโลยีบล็อกเชนนั่นเอง (ส่วนหนึ่งที่ว่านั้นก็คือคริปโตฯ) รายงานจาก Grandview Research ยังเชื่อว่าตลาดของเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain Technology) นั้นใหญ่กว่าที่นักวิเคราะห์ได้คาดการณ์ไว้

รายงานจาก Vantage market research ในปี 2022 พบว่าขนาดตลาดโลกของเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain Technology) ในภาคส่วนของสาธารณสุขนั้นถูกคาดการณ์ไว้ว่าจะมีมูลค่ากว่า 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2028 

จากรายงานพบว่าในช่วงวิกฤติโรคระบาดที่ผ่านมาการเก็บข้อมูลสาธารณสุขนั้นมีช่องโหว่ มีความต้องการให้ระบบข้อมูลมีความโปร่งใสและมีความปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain Technology) ก็เป็นคำตอบที่ตามหา

รู้หรือไม่ #3: การนำบล็อกเชนมาปรับใช้

นอกจากจะใช้ในวงการ “การเงิน” แล้ว เรายังสามารถนำเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain Technology) มาปรับใช้ในวงการอื่นได้ด้วย เช่น

1. Supply Chain และการขนส่ง

ใช้ติดตามการขนส่งและที่มาของสินค้า โดยเฉพาะอาหาร ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มความโปร่งใสให้กับบริษัท

2. การขายสินค้า

ผู้บริโภคสามารถชำระค่าสินค้าและบริการได้อย่างง่ายดายด้วยเงินดิจิทัล มีความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยและลดค่าใช้จ่าย

3. อสังหาริมทรัพย์

ลดค่าใช้จ่าย (ตัวกลาง) และข้อผิดพลาดจากมนุษย์ในการทำงานเอกสารในการซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ อีกทั้งยังเพิ่มความรวดเร็วในการทำงานอีกด้วย 

4. การยืนยันตัวตน

เก็บข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญต่อการระบุตัวตน หรือที่เรียกว่า “Sensitive Information” ช่วยลดการก่ออาชญากรรมจากการขโมยข้อมูลและการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายได้ 

5. เลือกตั้ง

ยกระดับความโปร่งใส เพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อมูลเลือกตั้งและลดช่องว่างที่นำไปสู่การทุจริต

TechToro

Ref


คำเตือน

การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง อาจสูญเสียเงินลงทุนผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจและศึกษาข้อมูลรวมทั้งลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ