โลกในปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว เติบโตแบบก้าวกระโดด หากใครตามไม่ทันก็จะถูกเรียกว่า “ตกขบวน” หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่สร้างความตื่นเต้นให้ผู้คนคงจะหนีไม่พ้นกระแสของ Cryptocurrency

รู้หรือไม่ว่า “คริปโตฯ” เองก็มีความเกี่ยวข้องกับ “Digital Transformation” เหมือนกัน จะเกี่ยวข้องอย่างไร และส่งผลอะไรต่อเราบ้าง? ไปดูกัน 

ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับคำว่า Transformation กันก่อน

Digital Transformation คืออะไร?

Transformation จะสื่อถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่มักมีนัยสำคัญบางอย่าง ซึ่งอาจนำไปสู่การปฏิวัติได้! 

Digital Transformation หรือการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล หมายถึง กระบวนการที่นำเอาเทคโนโลยีมาสร้าง เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ, วัฒนธรรมองค์กร, กลยุทธ์ หรือประสบการณ์ที่ลูกค้าจะได้รับเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและตอบรับความต้องการของตลาด 

คริปโตฯ กับ Digital Transformation 

การมาของเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain Technology) และสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) ทำให้เกิดการตื่นตัวในวงกว้างเกี่ยวกับ FinTech (Financial Technology) หรือเทคโนโลยีทางการเงิน หลายธุรกิจได้นำเทคโนโลยีหลังบ้านอย่างบล็อกเชนมาประยุกต์ใช้ในโมเดลธุรกิจ เช่น การตรวจสอบเอกสาร การตรวจสอบที่มาของสินค้า ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน ยกระดับความโปร่งใส และลดค่าใช้จ่ายขององค์กร  

สกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้คนมากขึ้น เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกรรมของลูกค้า เช่น มีการใช้กระเป๋าเงินดิจิทัลในการซื้อ-ขายมากขึ้น และมีการนำคริปโตฯ มาใช้แลกเปลี่ยนสินค้า/บริการ

FinTech (Financial Technology) ได้เข้าช่วยให้การทำธุรกรรมทางการเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การลดตัวกลาง, การเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการชำระค่าบริการและยกระดับความโปร่งใสในการระดมทุนของบริษัท 

Digital Transformation จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงมากมายในอนาคต ทั้งการส่งมอบคุณค่าให้ลูกค้าที่ส่งผลต่อความคาดหวังของลูกค้าในอนาคต, การ Disrupt อุตสาหกรรมที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทันต่อการมาของเทคโนโลยีต่าง ๆ และการพิจารณาทางเลือกในการลงทุนของนักลงทุนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้มองเพียงแค่ตัวเลขกำไรของธุรกิจ แต่มองลึกถึงวัฒนธรรมองค์กรและศักยภาพในการ “Transform” ของธุรกิจนั้น ๆ 

ของแถม อาหารสมอง!

  • Digitization คือการเปลี่ยนจากแบบอนาลอก (Analog) ไปเป็นดิจิทัล (Digital) เช่น เปลี่ยนรูปแบบการเก็บข้อมูลจากบนกระดาษไปเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์แทน   
  • Digitalization คือการนำข้อมูลทางดิจิทัลมาช่วยในการทำงานให้ง่ายยิ่งขึ้น หรืออาจเป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานบางอย่างเพื่อให้สามารถส่งมอบคุณค่าให้ลูกค้าได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การนำ Social Media มาใช้ทำการตลาด

องค์กรที่จะสามารถอยู่รอดและแข่งขันได้ในยุคที่ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจะต้องสามารถ “Transform” องค์กรของตนได้ ไม่ใช่เพียงแค่ “Change”

TechToro

Ref


คำเตือน

การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง อาจสูญเสียเงินลงทุนผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจและศึกษาข้อมูลรวมทั้งลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ