Proof of Authority คืออะไร? สำคัญอย่างไร?

นักลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลคงคุ้นเคยกับเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain Technology) เป็นอย่างดี ในฐานะระบบหลังบ้านของคริปโตฯ และเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการพูดถึงอยู่บ่อยครั้งในปัจจุบัน

เครือข่าย Blockchain นั้นมีกลไกการทำงานเบื้องหลัง ที่ทำให้ทั้งเครือข่ายสามารถรับรองความถูกต้องร่วมกันได้เมื่อเกิดข้อมูลธุรกรรมชุดใหม่ กลไกดังกล่าวเรียกว่า “Consensus Algorithm” นับเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บล็อกเชนสามารถรักษาความปลอดภัย โปร่งใส และความน่าเชื่อถือเอาไว้

การตรวจสอบข้อมูลบนบล็อกเชนนั้นมีกลไกหลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น

  • Proof of Work (PoW) คือกลไกการตรวจสอบที่ต้องใช้พลังงานในการประมวลผล
  • Proof of Stake (PoS) คือกลไกที่มีการวางสินทรัพย์ค้ำประกันเพื่อรับสิทธิ์ในการตรวจสอบธุรกรรม
  • Proof of Authority (PoA) คือกลไกที่ใช้ “ชื่อเสียง” ของผู้ตรวจสอบเพื่อแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของระบบ

Proof of Authority (PoA) 

ปัจจุบันระบบบล็อกเชนที่มีกลไกการทำงานแบบ Proof of Authority (PoA) หรือฉันทามติที่อ้างอิง “ชื่อเสียง” ของ ผู้ตรวจสอบธุรกรรม (Validator Node) อยู่เบื้องหลังการทำงาน ก็เช่น xCHAIN โดยในระยะแรกมีผู้เข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบธุรกรรมทั้งหมด 21 ราย แบ่งเป็นทีมผู้ก่อตั้ง TBWG จำนวน 4 ราย เป็นสถาบันการศึกษา 8 แห่ง และองค์กรธุรกิจระดับเอนเทอร์ไพรส์อีก 9 องค์กร

เกณฑ์การคัดเลือกผู้ที่จะเข้ามาเป็นผู้ตรวจสอบธุรกรรม ในระบบ Proof of Authority

  • มีการลงทะเบียนเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือขององค์กร
  • ผ่านกระบวนการคัดเลือกอย่างเข้มงวดของเครือข่าย
  • เป็นหน่วยงานหรือองค์กรที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือ

ข้อดีของระบบ Proof of Authority PoA 

  • มีความน่าเชื่อถือสูง
  • ประหยัดพลังงานในการตรวจสอบและยืนยันธุรกรรม 
  • มีความสามารถในการขยายเครือข่าย (Scalabillity)
  • สามารถตรวจสอบธุรกรรมย้อนหลังได้

ข้อได้เปรียบ

ข้อได้เปรียบของบล็อกเชนแบบ Proof of Authority คือจำนวน Node ที่ไม่มากจนเกินไป ดังนั้นความเร็วในการตรวจสอบธุรกรรม และการสร้างบล็อกใหม่ขึ้นบนเครือข่ายจึงค่อนข้างสูง

สรุปได้ว่าระบบ PoA คือการเดิมพันด้วย “ชื่อเสียง” ขององค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต เพื่อให้เครือข่ายมีความน่าเชื่อถือสูงและได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ใช้งาน ทำให้มีอีกชื่อเรียกหนึ่งคือ “Proof of Reputation” ซึ่งมีความหมายคล้ายกับ PoA คือการใช้ความโด่งดัง ความมีชื่อเสียง เป็นตัวพิสูจน์ให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือนั่นเอง

TechToro

Ref


คำเตือน

การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง อาจสูญเสียเงินลงทุนผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจและศึกษาข้อมูลรวมทั้งลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ