Breaking News: สำเร็จ! เรือบรรทุก Ever Given กลับมาลอยลำได้แล้ว

สื่อต่างประเทศรายงานว่า เรือบรรทุกสินค้า Ever Given สามารถกลับมาลอยลำได้สำเร็จ หลังจากเรือบรรทุกสินค้าที่มีความยาวกว่า 400 เมตร ลำนี้ ได้เกยฝั่ง ขวางคลองสุเอซ ทำให้เรือสินค้ากว่า 300 ลำ ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ เป็นเวลากว่า 6 วัน โดยทางการอียิปต์ได้ใช้ความพยายามเคลื่อนย้ายเรือตลอดทั้งสัปดาห์ จนประสบความสำเร็จในที่สุด

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ