News Update: Goldman Sachs กาวอย่างมีหลักการ ชี้ Bitcoin $100,000 เป็นไปได้ใน 5 ปี

Goldman Sachs ระบุ การใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในวงกว้างจะทำให้ Bitcoin สามารถแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดจากทองคำ และส่งผลให้ราคาคาดการณ์ที่ $100,000 จากนักลงทุนมีความเป็นไปได้

Goldman Sachs ประเมินว่า มูลค่าตามราคาตลาดของ Bitcoin อยู่ที่เกือบ 700,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็น 20% ของตลาดสินทรัพย์ที่เก็บรักษามูลค่าได้ (Store of Value) อย่างเช่นทองคำ และ Bitcoin ขณะที่มูลค่าทองคำในปัจจุบันที่สามารถลงทุนได้ อยู่ที่ประมาณ 2.6 ล้านล้านดอลลาร์

Zach Pandl จาก Goldman Sachs ตั้งสมมติฐานว่า ถ้าส่วนแบ่งตลาด Bitcoin เพิ่มขึ้นเป็น 50% ในอีก 5 ปีข้างหน้า ราคา Bitcoin จะทะลุ $100,000 และสร้างผลตอบแทนทบต้นต่อปีที่ 17-18%

ล่าสุด (5 ม.ค.) ราคา Bitcoin อยู่ที่ประมาณ $46,300 หลังปรับตัวขึ้นมา 60% ในปี 2021 และพุ่งขึ้นมากกว่า 4,700% นับตั้งแต่ปี 2016 โดยทำสถิติสูงสุดในเดือน พ.ย. 2021 ที่ราคาเกือบ $69,000

Goldman Sachs กล่าวว่า แม้การใช้ทรัพยากรจำนวนมากบนเครือข่าย Bitcoin จะเป็นอุปสรรคต่อการนำ Bitcoin มาใช้ของภาคสถาบัน แต่นั่นไม่สามารถหยุดยั้งความต้องการในสินทรัพย์ดังกล่าวได้

Bitcoin ได้รับการขนานนามมาตลอดว่าเป็นทองคำดิจิทัล เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ที่ไม่จ่ายดอกเบี้ยหรือเงินปันผล และยังมีทิศทางผลตอบแทนที่ไม่สัมพันธ์กับสินทรัพย์แบบดั้งเดิม

อ้างอิง: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-04/goldman-says-bitcoin-100-000-a-possibility-by-taking-on-gold?sref=e4t2werz 

——————-

👍 อย่าลืมกดไลก์ Page The Opportunity เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสด้านการลงทุน
คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ