News Update: หุ้นเทคใกล้กลับมาแล้ว? Citi แนะนำลงทุนหุ้นสหรัฐ - หุ้นเทคทั่วโลก แม้เศรษฐกิจเสี่ยงเผชิญภาวะถดถอย

Citi มองหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและหุ้นสหรัฐฯ น่าสนใจมากขึ้น จากแนวโน้มเศรษฐกิจโลกชะลอตัวในปีหน้า

นักกลยุทธ์ของ Citi นำทีมโดย Robert Buckland คาดการณ์ผลตอบแทนของตลาดหุ้นทั่วโลกภายในสิ้นปี 2023 ที่ +18% แต่เตือนถึงแนวโน้มที่จะผันผวน โดยกลยุทธ์หุ้นเติบโตจะกลับมาอีกครั้ง เมื่อนักลงทุนเปลี่ยนความสนใจการขึ้นดอกเบี้ยไปยังการฟื้นตัวของกำไรแทน

Citi มองว่าความสนใจของนักลงทุนจะเปลี่ยนไปสู่ความเสี่ยงเกี่ยวกับ EPS มากขึ้น ดังนั้นจึงเบนคำแนะนำไปยังกลุ่มเทคโนโลยีและหุ้นสหรัฐฯ ที่ EPS น่าจะปรับตัวดีขึ้นในการชะลอตัวทั่วโลก พร้อมคำแนะนำ ‘เพิ่มน้ำหนักการลงทุน’ ในหุ้นเทคโนโลยีทั่วโลก

อย่างที่เห็นกันว่า หุ้นเทคโนโลยีทั่วโลกได้รับผลกระทบอย่างหนักในปีนี้ จากการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ส่งผลให้ตั้งแต่ต้นปี ดัชนี MSCI World Information Technology ร่วงลงไปเกือบ 30% ขณะที่ดัชนี Nasdaq 100 ปรับลดลง 29%

สำหรับคาดการณ์กำไรของนักวิเคราะห์ที่มองการเติบโตของกำไรต่อหุ้นที่ 10% สำหรับ MSCI AC World ในปี 2022 ตามด้วย 6% ในปี 2023 ทีมของ Robert Buckland มองว่า ตัวเลขนั้นสูงเกินไป

โดย Citi คาดการณ์ว่ากำไรของหุ้นทั่วโลกจะลดลง 5% ในปี 2023 ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของ GDP โลกที่ต่ำกว่าแนวโน้ม และอัตราเงินเฟ้อที่สูงกว่าแนวโน้ม

Citi แนะนำให้นักลงทุนให้น้ำหนักการลงทุนกับหุ้นปลอดภัย (Defensive) มากกว่าหุ้นวัฏจักร และมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมที่กำไรสามารถฟื้นตัวได้ นอกจาหนี้ยังคาดว่าธุรกิจเฮลท์แคร์และเทคโนโลยีจะปรับตัวดีขึ้นพอสมควรในภาวะถดถอย ขณะที่หุ้นวัฏจักรดั้งเดิมอย่างธนาคารจะได้รับประโยชน์น้อยกว่าการตกต่ำของเศรษฐกิจในครั้งก่อน

สำหรับกลุ่มประเทศ Citi ชื่นชอบหุ้นสหรัฐฯ และอังกฤษ โดยท่ามกลางการหดตัวของ EPS สหรัฐฯ มีหุ้นปลอดภัยมากกว่าตลาดอื่นๆ และยังมีดอลลาร์ที่แข็งค่า ขณะที่อังกฤษคือตลาดของหุ้นคุณค่าที่ Citi ชื่นชอบ เพราะมีราคาถูกและการลงทุนในต่างประเทศสูง

อ้างอิง:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-10-06/citi-strategists-favor-tech-and-us-stocks-as-recession-looms?sref=e4t2werz 

——————-

👍 อย่าลืมกดไลก์ Page The Opportunity เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสด้านการลงทุน

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ