News Update: จีนจะเข้าสู่ภาวะเงินฝืดหรือไม่? เงินเฟ้อชะลอมากสุดในรอบ 2 ปี ล่าสุด CPI เดือน เม.ย. เพิ่มขึ้นแค่ 0.1% YoY ส่วน Core CPI ต่ำกว่าญี่ปุ่นแล้ว

เงินเฟ้อ CPI จีน เดือน เม.ย. เพิ่มขึ้น 0.1% จากปีที่แล้ว ชะลอตัวลงมากสุดนับตั้งแต่ต้นปี 2021 โดยลดลง 0.1% จากเดือนก่อนหน้า แล้วน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ว่าจะเพิ่มขึ้น 0.4% 

เงินเฟ้อจีนชะลอตัวลงต่อเนื่องจากเดือน มี.ค. ที่เพิ่มขึ้น 0.7% หลังจากทำจุดสูงสุดล่าสุดที่ 2.8% ในเดือน ก.ย.

สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน รายงานว่า เงินเฟ้อจีนได้รับแรงหนุนจากราคาอาหารและบริการ โดยราคาอาหารเพิ่มขึ้น 0.4% และราคาบริการเพิ่มขึ้น 1% จากปีที่แล้ว ขณะที่ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคลดลง 0.4%

ขณะที่ดัชนีราคาผู้ผลิตของจีน (PPI) ลดลง 3.6% ต่อเนื่องจากการลดลง 2.5% ในเดือนก่อนหน้า และลดมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลง 3.2%

อัตราเงินเฟ้อได้ลดลงอย่างมากในจีนหลังจากเปิดเมืองอีกครั้ง ทำให้เกิดคำถามว่า เศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกอย่างจีนกำลังเข้าสู่ภาวะเงินฝืดหรือไม่?

Helen Qiao หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของจีนของ BofA มองว่า ขณะที่ธนาคารกลางรายใหญ่ทั่วโลกกำลังเผชิญกับความยากลำบากในการควบคุมสัตว์ร้ายอย่างเงินเฟ้อ แต่ธนาคารกลางจีนสามารถคุมเงินเฟ้อได้เป็นอย่างดี 

ตอนนี้ CPI เฉลี่ยอยู่ที่ 1.8% ซึ่งใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยต่ำสุด 3 ปี ​​นับตั้งแต่ปี 2003 ขณะที่ Core CPI ของจีน อยู่ต่ำกว่าระดับของญี่ปุ่นแล้ว

Helen Qiao อธิบายต่อว่า แม้ว่าจะยังไม่ถึงระดับเงินฝืด แต่อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำของจีนน่าจะได้รับแรงหนุนจากอุปสงค์ที่ไม่เพียงพอ เพราะผู้คนยังใช้จ่ายอย่างระมัดระวังโดยเฉพาะในสินค้าที่ต้องจ่ายด้วยเงินก้อนจำนวนมาก

ที่มา: https://www.cnbc.com/2023/05/11/china-cpi-ppi-april-inflation.html 

——————-

👍 อย่าลืมกดไลก์ Page The Opportunity เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสด้านการลงทุน

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ