News Update: โมเดอร์นา ต้านเดลต้าดีกว่า ไฟเซอร์ ประสิทธิภาพ 76% VS 42% สร้างภูมิคุ้มกันในผู้สูงอายุดีกว่า ประสิทธิภาพนานกว่า

ผลการศึกษาล่าสุด พบว่า วัคซีนโมเดอร์นามีประสิทธิภาพในการป้องกันไวรัสสายพันธุ์เดลต้าได้ดีว่าไฟเซอร์ ซึ่งงานวิจัยได้ถูกโพสบนเว็บ medRxiv เมื่อวันอาทิตย์ (8 ส.ค.) แต่ยังไม่ได้มีการตรวจทานโดยผู้เชี่ยวชาญคนอื่น (Peer Review)

งานวิจัยจาก Mayo Clinic Health System ทดลองผู้ป่วยกว่า 50,000 คน ในหลายรัฐของสหรัฐฯ พบว่าประสิทธิภาพของทั้งวัคซีนโมเดอร์นา และไฟเซอร์ ลดลงในเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นช่วงที่สายพันธุ์เดลต้ากำลังระบาด

ผลการศึกษาในรัฐมินนิโซตา พบว่า ประสิทธิภาพวัคซีนของโมเดอร์นาลดลงจาก 86% ในช่วงต้นปี เหลือ 76% ในเดือน ก.ค. ขณะที่ประสิทธิภาพวัคซีนของไฟเซอร์ลดลงจาก 76% เหลือเพียง 42% ในช่วงเวลาเดียวกัน

โดยเมื่อเปรียบเทียบอัตราการติดเชื้อระหว่างผู้ที่ได้รับวัคซีนครบโดสใน 2 ยี่ห้อ พบว่า โมเดอร์นา สามารถลดความเสี่ยงในการติดเชื้อได้ดีกว่า ไฟเซอร์ ถึง 2 เท่า

Dr. Venky Soundararajan หัวหน้าทีมวิจัย ระบุว่า ทั้งวัคซีนของโมเดอร์นา และ ไฟเซอร์ ยังมีประสิทธิภาพในการป้องกันอาการป่วยรุนแรงได้ดี  แต่มองว่า เข็มบูสเตอร์ของโมเดอร์นาอาจเป็นสิ่งจำเป็นในเร็วๆ นี้ สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาเมื่อต้นปี

สอดคล้องกับงานวิจัยจากสถาบัน Lunenfeld-Tanenbaum ที่กลุ่มตัวอย่าง คือ บ้านพักคนชรา ในรัฐออนแทริโอของแคนาดา ผลการทดลอง พบว่า กลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับโมเดอร์นามีภูมิคุ้มกัน (ปริมาณแอนติบอดี้) ต่อสายพันธุ์เดลต้า สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับไฟเซอร์

ก่อนหน้านี้ ทั้ง 2 บริษัท ได้เผยประสิทธิภาพวัคซีนหลังฉีดเข็มที่ 2 ผ่านไป 6 เดือน โดยโมเดอร์นาเผยประสิทธิภาพที่ระดับ 93% ในขณะที่ไฟเซอร์เหลือประสิทธิภาพวัคซีนเพียง 84%

ด้านโฆษกของไฟเซอร์ กล่าวว่า ไฟเซอร์ และไบออนเทค ได้จัดทำโครงการวิจัยเข็มบูสเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าวัคซีนของบริษัทจะสามารถป้องกันในระดับสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้

ที่มา: CNBC

——————-
👍 อย่าลืมกดไลก์ Page The Opportunity เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสด้านการลงทุน
คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ