News Update: เปิดแผนคุมเข้มเศรษฐกิจจีน 5 ปี มีธุรกิจไหนเข้าข่ายถูกตรวจสอบบ้าง ตั้งแต่อาหารและยา จนถึง Big Data

ในวันพุธที่ผ่านมา (11 ส.ค.) รัฐบาลจีนได้เผยแผน 5 ปี เกี่ยวกับการเพิ่มกฏระเบียบเพื่อควบคุมเศรษฐกิจ รวมถึงการเข้มงวดปราบปรามอุตสาหกรรมหลักในหลายภาคส่วน ซึ่งสร้างความกังวลให้แก่นักลงทุน

รัฐบาลจีนจะเร่งดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายด้านต่างๆ อย่างเต็มที่ ทั้งเรื่องความมั่นคงของชาติ ,เทคโนโลยี และการผูกขาดทางการค้า โดยกฎหมายเหล่านี้จะคุมเข้มในหลายอุตสาหกรรม ตั้งแต่ อาหารและยา Big Data ไปจนถึง ปัญญาประดิษฐ์

เพราะผู้คนต่างต้องการชีวิตที่ดีขึ้น แผนดังกล่าวมองภาพรวมในระยะยาว ชดเชยข้อบกพร่อง และส่งเสริมการสร้างรัฐบาลยุคใหม่ภายใต้หลักนิติธรรม

ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา นักลงทุนได้พยายามทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปราบปรามธุรกิจต่างๆ ทำให้ตลาดหุ้นเกิดความผันผวน ทั้งการสั่งห้ามไม่ให้ธุรกิจกวดวิชาแสวงหาผลกำไร การสอบสวนเพื่อต่อต้านการผูกขาดของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่หลายราย เช่น Alibaba และ การตรวจสอบความปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งสร้างผลกระทบต่อ Didi

แผนที่เผยแพร่ออกมา เป็นการปรับปรุงแผนก่อนหน้าที่สิ้นสุดในปี 2020 โดยทางการจีนเน้นย้ำถึงการปรับปรุงธรรมาภิบาลแห่งชาติให้ทันสมัย เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของประชาชนโดยรวม 

รายละเอียดสำคัญในแผนดูแลเศรษฐกิจฉบับใหม่มี ดังนี้

  • ส่งเสริมกฎหมายในด้านต่างๆ อย่างจริงจัง เช่น ความมั่นคงของชาติ, นวัตกรรมทางเทคโนโลยี สาธารณสุข, วัฒนธรรมและการศึกษา, ศาสนา, ความปลอดภัยทางชีวภาพ, อารยธรรมนิเวศวิทยา, การป้องกันความเสี่ยง, ต่อต้านการผูกขาด และประเด็นที่เกี่ยวกับต่างประเทศ เป็นต้น
  • บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของประชาชน ทั้งในเรื่อง อาหารและยา, สาธารณสุข, ทรัพยากรธรรมชาติ, สิ่งแวดล้อม, การผลิตที่ปลอดภัย, ความมั่นคงด้านแรงงาน, การจัดการเมือง,การขนส่ง, บริการด้านการเงิน และ การศึกษาและการฝึกอบรม
  • ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่อย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับกฎหมายและธรรมาภิบาลที่ดีที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจดิจิทัล, อินเทอร์เน็ตไฟแนนซ์, ปัญญาประดิษฐ์,  Big Data, Cloud Computing และระบบกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • เน้นย้ำความเด็ดขาดในการตัดสินใจของทางการ โดยเมื่อมีการตัดสินใจที่สำคัญด้านการบริหารแล้ว จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือระงับโดยพลการ
  • ใช้ประโยชน์อินเทอร์เน็ต และ Big Data ในการบังคับใช้กฎหมาย และรวบรวมข้อมูลจากแพลตฟอร์มการกำกับดูแลต่างๆ ภายในสิ้นปี 2022
  • ส่งเสริมการเปิดกว้างและโปร่งใสในการทำงานของภาครัฐมากขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นให้แก่ประชาชน

Gary Dugan CEO จาก  Global CIO Office กล่าวว่า หลายอุตสาหกรรมได้รับการกล่าวถึงก่อนหน้านี้ แต่อุตสาหกรรมอาหารและยาถูกกล่าวถึงเป็นครั้งแรก และอาจเพิ่มความกังวลให้แก่นักลงทุนไปจนกว่าจะมีการกำหนดกฎระเบียบใหม่

Gary Dugan มองว่าแผนดูแลเศรษฐกิจนี้เป็นการยกเครื่องกฎระเบียบครั้งใหญ่ ซึ่งแม้ว่าจะมีขอบเขตเวลาที่แน่นอน แต่นี่เป็นช่วงเวลาที่ยาวนานสำหรับนักลงทุนที่ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง

นักวิเคราะห์หลายคนมองว่าร่างแผนเศรษฐกิจฉบับใหม่ แสดงถึงความพยายามของทางการจีนในการทำให้นักลงทุนเข้าใจแรงจูงใจเบื้องหลังการผลักดันด้านกฎระเบียบ

Michael Norris นักวิเคราะห์จาก AgencyChina มองว่า การสื่อสารและนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับกฎระเบียบที่มากขึ้น จะช่วยทำให้นักลงทุนเห็นภาพการกำกับดูแลในอนาคตมากขึ้น และเกิดความกังวลน้อยลง

ที่มา: Bloomberg

——————-
👍 อย่าลืมกดไลก์ Page The Opportunity เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสด้านการลงทุน
คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ