News Update: สรุปรายงานประชุม Fed ก.ค. คณะกรรมการหนุนขึ้นดอกเบี้ย จนกว่าเงินเฟ้อลง แต่จะขึ้นช้าลง เพื่อประเมินประสิทธิภาพ

รายงานการประชุม Fed เดือน ก.ค. ระบุว่า คณะกรรมการ Fed จะยังคงพิจารณาขึ้นดอกเบี้ยต่อไปจนกว่าอัตราเงินเฟ้อจะลดลงอย่างมาก แต่จะขึ้นช้าลงเพื่อประเมินประสิทธิภาพนโยบายที่ผ่านมา

ในการประชุมครั้งที่ผ่านมา Fed มีมติขึ้นดอกเบี้ย 75 bps หรืออีก 0.75% พร้อมแสดงความมุ่งมั่นที่จะลดเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นอย่างร้อนแรงและสูงกว่าระดับเป้าหมายของ Fed ที่ 2% ให้ได้ เพื่อส่งเสริมการจ้างงานและรักษาสเถียรภาพด้านราคา

อย่างไรก็ตาม Fed ไม่ได้บอกว่าจะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดๆ ไปที่เท่าไร โดยกล่าวว่าต้องติดตามดูข้อมูลอย่างใกล้ชิดก่อนตัดสินใจ แต่มองว่ามีสัญญาณที่บ่งบอกว่าเงินเฟ้อกำลังลดลง

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ทรงตัวในเดือน ก.ค. แต่เพิ่มขึ้น 8.5% จากปีที่แล้ว ขณะที่ดัชนีราคาด้านการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เพิ่มขึ้น 1% ในเดือน มิ.ย. และเพิ่มขึ้น 6.8% จากปีที่แล้ว

นอกจากนี้คณะกรรมการยังตั้งข้อสังเกตว่า อาจต้องใช้เวลาอีกพอสมควรก่อนที่นโยบายการเงินจะมีประสิทธิผล ขณะที่ตลาดเดิมพันว่า Fed จะขึ้นดอกเบี้ย 50 bps ในการประชุมเดือน ก.ย.

คณะกรรมการบางส่วนมองว่า อัตราดอกเบี้ย Fed ในช่วง 2.25% -2.50% เป็นระดับปานกลางที่ไม่สนับสนุนหรือจำกัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ขณะที่คณะกรรมการบางคนมองว่า นโยบายที่เข้มงวดขึ้นน่าจะเหมาะสมกว่า ซึ่งนั่นอาจหมายถึงการขึ้นดอกเบี้ยอีกในอนาคต

รายงานยังระบุว่า คณะกรรมการพร้อมหนุนขึ้นดอกเบี้ย แต่จะขึ้นช้าลง หากเงินเฟ้ออยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยต้องประเมินผลกระทบของการปรับขึ้นดอกเบี้ยต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อ

อ้างอิง: https://www.cnbc.com/2022/08/17/fed-minutes-july-2022-.html 

——————-

👍 อย่าลืมกดไลก์ Page The Opportunity เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสด้านการลงทุน