News Update: Ray Dalio ยอมรับมี Bitcoin ชี้อาจน่าสนใจ มากกว่าพันธบัตร
Ray Dalio ผู้ก่อตั้งบริษัท Bridgewater Associates ซึ่งเป็นกองทุน Hedge fund ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มองเห็นอนาคตของเงินเฟ้อที่จะทำให้ “เงินสดกลายเป็นขยะ” โดยเขากล่าวว่า หากเทียบระหว่าง Bitcoin กับ พันธบัตร แล้ว เขาอยากถือ Bitcoin มากกว่าพันธบัตร
เมื่อไม่นานมานี้ นักลงทุนมหาเศรษฐียอมรับว่า “เขาถือ Bitocoin อยู่” ในระหว่างการสนทนากับ Michael Casey ที่ Consensus 2021 ซึ่งจัดโดย CoinDesk อย่างไรก็ตามเขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นเจ้าของที่ราคาเท่าไร นอกจากนี้ Dalio ยังกล่าวอีกว่า “ความเสี่ยงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือความสำเร็จของ Bitcoin”
Ray Dalio กล่าวว่าหากสกุลเงินดิจิทัลยังคงได้รับความสนใจเช่นนี้ต่อไป นักลงทุนอาจตัดสินใจหันมาลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลมากกว่าพันธบัตร พร้อมกล่าวว่าพันธบัตรอยู่ในช่วงขาลงมาระยะหนึ่งแล้ว โดยกล่าวเมื่อเดือนมีนาคมว่า เศรษฐศาสตร์ของการลงทุนในพันธบัตรเป็นสิ่งที่ “โง่เขลา” เพราะมันจ่ายผลตอบแทนน้อยกว่าอัตราเงินเฟ้อ และเขายังกล่าวอีกว่า มูลค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐใกล้จะลดค่าต่ำลงในระดับที่พบครั้งล่าสุดในปี 2514 และจีนกำลังคุกคามบทบาทของดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินสำรองของโลก ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ ทำให้ Bitcoin ที่มีคุณสมบัติเหมือนทองคำดูน่าสนใจมากขึ้น
ก่อนหน้านี้ผู้จัดการกองทุน Hedge fund ได้เรียก Bitcoin ว่า “สิ่งประดิษฐ์ชิ้นหนึ่ง” และเขาพบว่ามันท้าทายที่จะสร้างมูลค่าให้กับสินทรัพย์ดิจิทัล โดย Ray Dalio กำลังพิจารณา cryptocurrencies เป็นการลงทุนสำหรับกองทุนใหม่ของ Bridgewater Associates
ที่มา: Bloomberg, CoinDesk
คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ