News Update: Goldman Sachs คาดปีนี้ Fed ขึ้นดอกเบี้ย 5 ครั้ง ในเดือน มี.ค. พ.ค. ก.ค. ก.ย. และ ธ.ค. ตัวเลข PCE +4.9% ตอกย้ำเงินเฟ้อสหรัฐฯ แรงสุดรอบ 39 ปี

Goldman Sachs คาดปีนี้ Fed ขึ้นดอกเบี้ย 5 ครั้ง ขณะที่ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ใช้ติดตามเศรษฐกิจ เดือน ธ.ค. พุ่ง 4.9% เพิ่มขึ้นต่อเนื่องสู่ระดับสูงสุดในรอบ 39 ปี

นักเศรษฐศาสตร์ของ Goldman Sachs คาดการณ์ว่า Fed จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยจากระดับใกล้ศูนย์ที่ 0.25 bps ทั้งหมด 5 ครั้ง ในเดือน มี.ค. พ.ค. ก.ค. ก.ย. และ ธ.ค. สู่อัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 1.25% -1.5% ภายในสิ้นปีนี้ และคาดว่า Fed จะประกาศเริ่มลดขนาดงบดุลในเดือน มิ.ย.

ก่อนหน้านี้ Goldman Sachs คาดว่า Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ 4 ครั้งในปีนี้ แต่ได้ปรับแนวโน้มเข้มงวดมากขึ้นหลังเจอโรม พาวเวลล์ กล่าวว่า Fed พร้อมขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือน มี.ค. เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสู่ระดับสูงสุดในรอบ 40 ปี

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (28 ม.ค.) กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ​ รายงาน ตัวเลขเงินเฟ้อเดือน ธ.ค. พุ่งขึ้น 4.9% จากปีที่แล้ว ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือน ก.ย. ปี 1983

ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) พื้นฐานที่ไม่นับรวมหมวดสินค้าและพลังงาน พุ่งขึ้น 4.9% ในเดือน ธ.ค. จากปีที่แล้ว หลังเพิ่มขึ้น 4.7% ในเดือน พ.ย. และเพิ่มขึ้น 0.5% จากเดือนที่ผ่านมา

Goldman Sachs กล่าวว่า มีหลักฐานบ่งชี้ว่าการเติบโตของค่าจ้างนั้นอยู่สูงกว่าระดับเงินเฟ้อเป้าหมายของ Fed ที่แข็งแกร่งขึ้น รวมถึงความเห็นของประธาน Fed ในสัปดาห์ที่แล้วซึ่งส่งสัญญาณว่า Fed พร้อมดำเนินนโยบายการเงินเข้มงวดแล้ว

Goldman Sachs เสริมว่า Fed ยังสามารถปรับเปลี่ยนการใช้นโยบายการเงินได้หากสภาวะตลาดเปลี่ยนแปลงและเศรษฐกิจชะลอตัวเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก หรืออาจเพิ่มนโยบายการเงินที่เข้มงวดมากกว่าที่คาดการณ์หากอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง

สถาบันการเงินอื่นๆ ยังได้ปรับมุมมองต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed โดย BoA คาดการณ์ว่า Fed จะขึ้นดอกเบี้ย 7 ครั้งในปีนี้ และ BNP Paribas คาดการณ์ที่ 6 ครั้ง ขณะที่ JPMorgan และ Deutsche Bank คาดการณ์ที่ 5 ครั้ง

Nomura ยังคงคาดการณ์ว่า Fed จะขึ้นดอกเบี้ย 0.5 bps ในเดือน มี.ค. ซึ่งจะเป็นความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปี 2000 ขณะที่นักเศรษฐศาสตร์ของ Bloomberg ยังคงคาดการณ์การปรับขึ้นดอกเบี้ยที่ 5 ครั้งในปีนี้

อ้างอิง: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-29/goldman-sachs-predicts-fed-will-raise-rates-five-times-this-year?sref=e4t2werz 

https://www.cnbc.com/2022/01/28/key-fed-inflation-gauge-rises-4point9percent-from-a-year-ago-fastest-gain-since-1983.html

——————-

👍 อย่าลืมกดไลก์ Page The Opportunity เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสด้านการลงทุน
คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ