BA-Nov-15

Bangkok Airways – BA

  • รายงาน ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2558
  • สัดส่วนหลังเข้าซื้อ: 20.22%
  • ผู้ซื้อ: นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ – ประธานคณะผู้บริหาร

ba-3

  • หลังจากนั้นคุณหมอยังคงทยอยซื้ออย่างต่อเนื่องมาจนถึงไตรมาส 3 / 2558 จำนวน 63.63 ล้านหุ้นคิดเป็นราคาเฉลี่ย 20.94 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนเพิ่มอีก 3% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,100 ล้านหุ้น
  • การซื้อที่ผ่านมาถือว่าเป็นสัดส่วนที่มีนัยสำคัญทีเดียวกับจำนวนหุ้นทั้งหมด
  • ราคาหุ้นล่าสุดของ BA ณ สิ้นวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 อยู่ที่ 19.9 บาท ปรับตัวลดลงประมาณ 5% จากราคาเฉลี่ยที่คุณหมอปราเสริฐเข้าซื้อล่าสุด

ข้อดีของ Major Move ที่เรานำมาเสนอในวันนี้คือการดูการเปลี่ยนแปลงของราคาภายหลังจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่เข้าซื้อ หรือขายหุ้นของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ถ้าเราศึกษาต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ พร้อมกับ FINNOMENA เราน่าจะเห็นโอกาสที่ดีในการลงทุนได้เหมือนกันนะครับ เรียกได้ว่าถ้าเรามีข้อมูลมากกว่าย่อมมีโอกาสชนะในสมรภูมิการลงทุนแน่นอนครับ

แหล่งที่มาข้อมูล: www.sec.or.th

 

รายงานโดย Finnomena Admin

9 พฤศจิกายน 2558